Accessibility help

เมนูหลัก

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ

 ที่ตั้ง                              ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

เบอร์โทรศัพท์                 02 272 4358-60/            โทรสาร -

เวลาทำการ                    05.00 -18.30 น. ทุกวัน

ค่าธรรมเนียม                 ไม่มี

การเดินทาง                   สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) มาลงที่สถานีสวนจตุจักร หรือ BTS หมอชิต เดินต่ออีกประมาณ 500 เมตร หรือโดยรถเมล์สาย 3, 26, 34, 49, 58, 77, 96, 122, 134, 136, 138, 145, 157, 158, 170, 508, 510, 517

เว็ปไซต์                         http://203.155.220.217/office/ppdd/publicpark/thai/MainPark/T_Somdet.html

ประวัติและการจัดแสดง   ในปีพ.ศ. 2534 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้สร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถรอบ 5 รอบในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 โดยการก่อสร้างได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานเอกชน และส่งมอบให้กรุงเทพมหานครดูแลต่อไป

สภาพของพื้นที่/ขนาด    140 ไร่

จุดเด่นของสถานที่          สวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นฐานแนวคิดในการสร้างเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวในเมืองขนาดใหญ่ต่อเนื่องจากสวนรถไฟ และสวนจตุจักร ดังนั้นพื้นที่แห่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาให้คล้ายสวนป่าสีเขียว จุดเด่นอีกประการของสวนสาธารณะแห่งนี้ก็คือ สระน้ำ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสื่อความหมายในการเฉลิมพระเกียรติเป็นรูปแบบอักษร "ส" และ "S" ผสานกัน สื่อถึงพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ภายในบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครอีกด้วย

กิจกรรม/อุปกรณ์ที่ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว       ครอบครัวสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจกับความร่มรื่นของสวนสาธารณะแห่งนี้ พร้อมทั้งยังสามารถร่วมกันศึกษาพรรณพืช หรือพรรณไม้มงคลประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดของไทยได้ด้วย

ข้อแนะนำ                      ครอบครัวสามารถเข้าชม และใช้บริการในส่วนต่างๆ ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯได้ ซึ่งมีสถานที่สวยงามให้ร่วมศึกษาเรียนรู้ และร่วมถ่ายภาพร่วมกัน

 แผนที่/แผ่นผับ