Accessibility help

เมนูหลัก

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเข้ารับรางวัล "คุณแม่ดีเด่นที่ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม"

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเข้ารับรางวัล "คุณแม่ดีเด่นที่ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม"

 มหกรรม “ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี ๒๕๕๖ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดงานมหกรรม “ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี ๒๕๕๖” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิด ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ผ่านมา 
ในงานนี้มีคู่แม่ลูกจากเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับมอบรางวัล "คุณแม่ดีเด่นที่ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม" ได้แก่ครอบครัว คุณกัลยทร์รัตน์ รุจิระกำธรชัย และนางสาวสายเพชร ดำรงวงศ์สว่าง และครอบครัวคุณ อลชม จินนารี และนายรณขชัช จินนารี.