Accessibility help

เมนูหลัก

โครงการ : ครอบครัวรวมพลัง บริจาคโลหิต

โครงการ : ครอบครัวรวมพลัง บริจาคโลหิต

ครั้งแรกของการรวมพลชาวเลี้ยงเดี่ยว และไม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อการให้อย่างไม่มีเงื่อนไข ทำดีเพื่อพ่อหลวง ด้วยการ รวมพลังบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30-15.30น เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ผู้สมัครร่วมโครงการ 100 ท่านแรก รับของที่ระลึกจากชมรมฯ ได้ที่บูทกิจกรรม ในวันงาน สอบถาม เพิ่มเติมที่ 08-0299-4369, 02-2119202 สิทธิพิเศษ : ====== ชมรมฯ จะจัดทำของที่ระลึกพิเศษ ให้กับท่านที่สมัครร่วมโครงการ โดยแจ้งชื่อลงทะเบียนมาล่วงหน้า ... ขอให้ท่านส่งภาพถ่ายของท่านหรือภาพครอบครัวของท่าน มาพร้่อมกับการลงทะเบียนด้วย ที่ mail : ภายในวันที่ 15 ธันวาคม นี้ เพื่อจองสิทธิรับของระลึกพิเศษ(ซึ่งต้องสั่งทำของที่ระลึกนี้ล่วงหน้าโดยมีภาพของท่านประกอบอยู่ด้วย เอกสิทธิ์เฉพาะเจ้าของภาพเท่านั้น) - - - ในกรณีที่ ท่านสมัครร่วมโครงการล่วงหน้า แต่ไม่ได้ส่งภาพของท่านมาภายในกำหนด หรือ มาสมัครในวันงาน ทางทีมงานจะัจัดของที่ระลึกอื่นๆให้แทน .