Accessibility help

เมนูหลัก

สอนลูกให้รู้จักคุณค่าของเงิน

สอนลูกให้รู้จักคุณค่าของเงิน

 สอนให้ลูกน้อยรู้จักคุณค่าของเงิน
 
การสอนให้ลูกของคุณรู้จักถึงความพอดีในการใช้จ่ายเงินจึงเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียง และนั่นหมายถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ต้องตกเป็นทาสของเงินตรา คุณอาจปลูกฝังให้ลูกรู้จักค่าของเงินได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
 
1.      การพัฒนาการเด็กให้รู้จักอดออมเป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้ลูกของคุณเข้าใจถึงคุณค่าของเงินมากขึ้น คุณสามารถฝึกให้เขาคุ้นเคยกับการจับจ่ายใช้สอยด้วยตนเอง เช่น กำหนดวันให้เงินค่าขนม โดยคุณอาจจะให้เงินค่าขนมกับลูกไว้ให้ใช้เพียงพอแค่ 3 วัน เพื่อเด็กจะได้เรียนรู้ถึงการซื้อจ่ายอย่างพอเพียงและไม่ใช้จ่ายเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับ
 
2.      หากคุณมีเวลา แวะไปซื้อกระปุกออมสินน่ารักๆ มาสักอัน และสอนเขาว่าหากเงินค่าขนมเหลือให้หยอดไว้ในกระปุกออมสินนี้ และเมื่อถึงสิ้นปีพ่อกับแม่จะซื้อของที่เขาอยากได้จากเงินในกระปุกนี้ เด็กจะมีความกระตือรือร้นในการอดออม เเละเป็นการสอนลูกทางอ้อมให้เขาเห็นว่า ถ้าอยากได้ของที่พิเศษ เขาจะต้องอดออมและมีความอดทน
 
3.      คุณอาจจูงมือลูกไปเปิดบัญชีธนาคาร และบอกกับเขาว่า เงินที่เหลือใช้ควรจะฝากไว้กับธนาคารเพื่อความปลอดภัยและเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น
 
4.      เด็กสามารถเรียนรู้การใช้เงินจากพ่อและแม่ หากคุณปรนเปรอลูกด้วยของเล่นหรือเสื้อผ้าราคาแพงตามความนิยมของยุคสมัย เด็กจะยึดติดกับการใช้ของราคาแพงและค่านิยมที่ฉาบฉวย และจะเห็นคุณค่าของเงินทองมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ
 
5.      การมอบหมายงานภายในบ้านให้ลูกช่วย นอกจากจะเป็นการสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบแล้ว ยังสอนเขาทางอ้อมด้วยว่า กว่าจะได้เงินมานั้นเราจะต้องทำงานและมีความขยันหมั่นเพียรมากเพียงใด อีกทั้งยังเป็นการปูทางให้ลูกเห็นถึงโลกของความเป็นจริงว่า เงินที่ได้มานั้นจะต้องแลกมาจากการทำงาน
 
อย่างไรก็ตาม คุณควรสอนลูกให้รู้จักการมีน้ำใจและรู้จักการแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น ไม่ใช่ว่าจะตระหนี่เก็บเงินเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียว คุณอาจสอนให้เขานำเงินไปช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ เช่น การบริจาคทาน เพื่อเป็นการสอนให้เขาเรียนรู้ว่าเหรียญบาทเพียงไม่กี่เหรียญก็อาจเป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้ และทำให้เขาไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายกับของที่ไม่มีความจำเป็น
 
การปลูกฝังให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินนั้น จะมีประโยชน์มากในระยะยาวเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และต้องเผชิญกับการดำรงชีวิตด้วยตนเองในอนาคต