Accessibility help

เมนูหลัก

กิจกรรม ลูกวัยรุ่น...ไม่วุ่นอย่างที่คิด

กิจกรรม ลูกวัยรุ่น...ไม่วุ่นอย่างที่คิด

 กิจกรรมพื้นที่เรียนรู้  ลูกวัยรุ่น...ไม่วุ่นอย่างที่คิด  
วันอาทิตย์ที่  28  กันยายน  2557  เวลา  13.00-16.00 น. ที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
สำหรับครอบครัวที่มีลูกอายุระหว่าง 8-18  ปี  ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์  ความไม่เข้าใจกัน ช่องว่างระหว่างวัยของสมาชิกในครอบครัว และอาจจะยังหาทางออกไม่ได้
ซึ่งในวันงาน  พบกับแพทย์หญิงอิสราภรณ์  อรุณากูร  กุมารแพทย์  เวชศาสตร์วัยรุ่น  คณะแพทย์ศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกๆปัญหาที่ยังค้างคาใจคุณพ่อคุณแม่
 
รับจำนวนจำนวนเพียง  15  ครอบครัว  
ค่าสมัครท่านละ  250  บาท 
โอนเข้าบัญชี  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  ธนาคารกสิกรไทย  บัญชีออมทรัพย์               เลขที่  039-2-43024-5
(แฟ็กซ์ เอกสาร  พร้อมชือนามสกุล  เบอร์โทรติดต่อกลับมาที่  0-2-954-2348)
 
สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่  โทร 0-2954-2346-7