Accessibility help

เมนูหลัก

กฎหมาย

  • ขณะที่ทุกฝ่ายยอมรับตรงกันว่า การพนันให้อารมณ์สนุกสนาน ตื่นเต้น ได้เสี่ยง ได้ลุ้น เพื่อจะได้ชัยชนะ คนเล่นพนันจะรู้สึกมีความหวังว่าจะเป็นผู้ทำชัยชนะ ได้เงินทองมาง่ายๆ ...สมประวิณ มันประเสริฐ นักเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันในประเทศไทย ผ่านแบบจำลองทางเศรษฐมิติเมื่อปี 2554 สรุปว่า
  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป บางท่านไม่รู้สิทธิสวัสดิการสังคมที่ท่านพึงได้รับจากกองทุนผู้สูงอายุ ที่ให้ท่านสามารถกู้ยืมเงิน หรือรับความช่วยเหลือหากประสบกับสภาวะยากลำบากได้ ลองอ่านหลักเกณฑ์ของกองทุนนี้กันค่ะ
  • ผู้ใหญ่ที่เชียร์บอล พนันบอล ก็มักจะปฏิบัติตัวอย่างไม่มีระเบียบวินัยในชีวิต เช่น นอนดึก ตื่นสาย โดดงาน เพื่อเล่นการพนันหรือดูฟุตบอล จนกลายเป็นนิสัยประจำชาติ สังคมไทยก็รับโดยกลายๆ อย่างไม่เป็นทางการว่าถ้ามีบอลนัดสำคัญในคืนไหน รุ่งเช้าทุกคนก็ไปทำงานสายโดยทั่วกันหมด
  • พ่อแม่และผู้ปกครองจำนวนมากที่วางใจให้ลูกเดินเข้าร้านเกม โดยไม่เคยรู้ว่า มีร้านเกมน้ำเสียจำนวนมากเป็นสถานที่บ่มเพาะเด็กๆ เข้าสู่สังเวียนการเป็น “นักพนันรุ่นใหญ่” ด้วยการเรียนรู้การเล่นพนันออนไลน์และอบายมุขในรูปแบบใหม่ๆ เป็นที่ทราบกันดี
  • 1. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15 ปี 2. ผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องให้ความยินยอมด้วย 3. กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ จะต้องได้รับความยินยอมจาก - บิดาและมารดา กรณีที่มีทั้งบิดาและมารดา - บิดาหรือมารดา กรณีที่มารดาหรือบิดาตาย หรือถูกถอนอำนาจการปกครอง
  • การที่ประเทศไทยมีดินแดนของตนเองเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากบรรพบุรุษของไทยมีความสามัคคี กล้าหาญ มีความเสียสละ อดทนต่อความยากลำบาก สิ่งสำคัญอย่างยิ่งข้อหนึ่งคือ การที่เรามีกองทัพอันเข้มแข็งเปรียบเหมือนรั้วของชาติ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ระบุไว้ว่า ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคนดังนั้น