Accessibility help

เมนูหลัก

โรครอบโลก

  • <p>เบาหวาน เป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกิน โรคนี้มีความรุนแรงสืบเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่าง เหมาะสม</p>
  • เด็กดักแด้ ตัวแดง หนังลอก ตาปลิ้น ปากปลิ้นโรคผิวหนังที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีมากมายหลายชนิดด้วยกัน เด็กดักแด้ ก็เป็นอีกโรคหนึ่ง ถึง แม้ว่าที่ผ่านมาจะพบได้ไม่บ่อยนัก นาน ๆ จะปรากฏข่าวคราวตามหน้าหนังสือพิมพ์ และสื่อต่างๆ แต่ก็เรียกความสนใจ และความสงสารจากสังคมได้มิใช่น้อย
  • <p>เป็นภาวะผิดปกติของโครโมโซม เอกซ์ (X) โดยในเด็กผู้ชายจะมีอาการ แสดงออกของความ ผิดปกตินี้ ได้มาก ซึ่งอาจเป็นปัญหาด้านการพัฒนาการ</p>
  • อาการซึมเศร้าเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการฆ่าตัวตาย ฉะนั้น การป้องกันการฆ่าตัวตายก็คือ การป้องกันมิให้เกิดภาวะซึมเศร้า
  • <p>โรคเครียดไม่ใช่โรคจิตหรือโรคประสาท แต่เป็นโรคที่มีสาเหตุจากจิตใจมีความเครียดซึ่งเป็นภาวะของอารมณ์ที่จะเกิด ขึ้นเมื่อคนอยู่ในสถานการณ์ที่น่าหวาดหวั่น น่ากลัว หรือมีภัยอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ</p>
  • โรคเครียด เป็นโรคที่มีความผิดปกติทางด้านความกังวล ผู้ป่วยจะมีลักษณะอาการ วิตกกังวลมากเกินปกติ บางคนมีอาการ นอนไม่หลับ ใจสั่น ตื่นเต้น ตกใจง่าย เหงื่อออกมากผิดปกติ ปวดศีรษะ แน่นหน้าอก แน่น ท้อง ชาตามตัว ตัวอย่างของโรคเครียด เช่น