Accessibility help

เมนูหลัก

วัฒนธรรม

  • การแต่งงานแบบไทย เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของ คนไทย ที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน ซึ่งควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามครรลองเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตต่อไป โดยที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนั้นจะต้องรักใคร่ชอบพอกันในระยะเวลาที่เหมาะสม และเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงปลงใจที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้ว เบื้องต้นฝ่ายชายจะต้องเป็นผู้บอกกับพ่อแม่ตนให้รับทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่นับถือมาทาบทามสู่ขอหรือหมั้น หมายฝ่ายหญิงจากพ่อแม่ก่อนที่จะแต่งงานกัน...
  • แม่...คำนี้มีอานุภาพยิ่งใหญ่ในใจลูกทุกคน จนยากที่จะเปรียบเทียบได้กับทุกสรรพสิ่งในโลก ดังคำขวัญที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานไว้ว่า “แม่เป็นพระอรหันต์ของลูก คนที่เที่ยววิ่งหาพระเพื่อกราบไหว้พระอรหันต์ อย่าลืมว่ามีพระอรหันต์อยู่กับตัวแล้ว ควรปฏิบัติต่อแม่อย่าให้บกพร่องได้”
  • การเข้าสุหนัด เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่าหนึ่ง ของมุสลิมที่ทุกคน พึงปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดของอวัยวะเพศและผลทางเพศสัมพันธ์ ตามหลักการของศาสนา อิสลาม คือการตัดหนังหุ้ทส่วนปลายอวัยวะเพศหรือเรียกตามภาษาท่องถิ่นว่า "มาโซะยาวี" ซึ่งจะกระทำกับเด็กชายที่มีอายุระหว่าง 12-16ปี เด็กผู้หญิงตั้งแต่เริ่มคลอดจนถึงอายุ 2 ขวบ เด็กที่เข้าพิธีนี้เรียกว่า อาเนาะตูนอ โดยโต๊ะมูเด็งหรือหมอทำพิธี ผู้นำศาสนา ญาติพี่น้องและผู้ที่เคารพนับถือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพิธีได้แก่ มีด ยา น้ำมนต์ โดยบิดามารดาจะไปว่าจ้างผู้ที่มีความชำนาญ
  • <p>ชาวมุสลิม (ผู้นับถือศาสนาอิสลาม) ถือว่าการแต่งงาน หรือเรียกกันตามภาษามุสลิมว่า &quot;พิธีนิกาห&quot; เป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความสูงส่งเหนือสัตว์โลกอื่นๆ และเชื่อว่าความผูกพันระหว่างชายหญิงเป็นความผูกพันกันด้วยชีวิต</p>
  • <p>เมื่อไรที่เราได้รับขนมในกล่องแดง หรือ &quot;ขนมแต่งงาน&quot; มาพร้อมการ์ดดีไซน์หวานบาดจิต ก็เป็นอันรู้กันว่า...เพื่อนหมวยของเราจะแต่งงานแล้ว !</p>
  • <p>ช่วงเวลา ได้ตลอดปียกเว้นช่วงเข้าพรรษาและเดือนห้า (หรือเดือนเมษายน)แต่ละคู่ที่จะจัดพิธีแซนการ์ (หรือแต่งงาน) จะกำหนดงาน ๒-๓ วัน โดยแบ่งเป็นวันรวมญาติพี่น้องหรือวันสุขดิบ วันแต่งและวันส่งตัว</p>