Accessibility help

เมนูหลัก

ทุกปัญหาสุขภาพจิตลูกมีทางออก

ทุกปัญหาสุขภาพจิตลูกมีทางออก

 

 

ทุกปัญหาสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว มีทางออกด้วยการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทั้งให้คำปรึกษาและบำบัดรักษาอาการต่างๆ ของลูกคุณได้ ก่อนที่เวลาจะล่วงลเลยจนพวกเขาเติบโตเป้นผู้ใหญ่ เราขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพาลูกเข้าไปรับการดูแลได้ที่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแห่งชาติราชนครินทร์ ค่ะ  โดยบริการของสถาบันมีดังต่อไปนี้


บริการผู้ป่วยนอก

          บริการตรวจรักษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่นรวมทั้งปัญหาครอบครัว ได้แก่

  • ปัญหาพัฒนาการล่าช้า เช่น พูดช้า ช่วยเหลือตนเองได้ช้ากว่าวัย
  • ปัญหาทางอารมณ์ วิตกกังวัล ซึมเศร้า
  • ปัญหาพฤติกรรม เช่น ก้าวร้าว พูดปด หนึโรงเรียน
  • ปัญหาการเรียน เช่น เรียนหนังสือไม่ได้ สมาธิสั้น ไม่อยากไปโรงเรียน
  • ปัญหาเด็กติดเกม
  • ปัญหาอื่นๆ เช่น ถอนผม ปัสสาวะรดที่นอน มีอาการกระตุก อิจฉาน้อง เป็นต้น
  • หรือพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับลูกที่มีปัญหาดังกล่าว

*ปัญหาที่ทางหน่วยงานไม่รับให้บริการคือ ปัญหาเรื่องยาเสพติด*


คลินิกเด็กสมาธิสั้น

          เปิดบริการ ทุกวัน พุธ และพฤหัสบดี เวลา 16.30- 20.30 น. นัดหมายก่อนรับบริการที่ 02-248-8999

           ผู้รับบริการสามารถนำรถมาจอดได้ที่ หลังอาคารสถาบัน ตั้งแต่เวลา 16.30

          มีที่จอดรถ จำนวน 8 คัน อยู่ด้านหลังสถาบันพร้อมอำนวยความสะดวก


คลินิกครอบครัว

         คลินิกครอบครัวได้เปิดให้บริการที่ห้องครองใจ 1 และ 2 บริเวณชั้น 1 ของอาคารสถาบันฯ ในการเปิดให้บริการ ด้านนี้ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญ หาครอบครัว อนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิต พ่อแม่และ ลูก ที่มารับบริการยังได้รับความรู้ ความเข้า ใจเกี่ยวกับ การดำเนินชีวิตครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ลูกที่เหมาะสม และการแก้ไขช่วยเหลือ เมื่อครอบครัวมี ปัญหา โดยทางหน่วยงานได้จัดวิทยากรบรรยายเป็นประจำ

          บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว ณ ห้องครองใจ 1 และห้องครองใจ 2 บริเวณชั้น 1 ของอาคารสถาบันฯ


ช่องทางติดต่อ

          ติดต่อขอรับบริการได้ที่ โทรศัพท์ 02-248-8999 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนที่